Home | Forum | Links | Guest Book | Contact Us
 
 

En oppsummering av den Hinduistiske Saivite tradisjonen slik den praktiseres av flere
hundre millioner tilhengere verden over - som alle tilber herren Siva som den høyeste Gud

EditRegioT H E    B E L I E F S
 
Ed


Credo for den hinduistiskeSaivite troen

1.

Siva's tilhengere tror alle at herren Siva er Gud, hvems absolutte eksistens, Parasiva, overskrider menneskelige begreper om tid, form og rom. En Yogi proklamerer i stillhet «Det er ikke dette jeg leter etter, og heller ikke dette» Sannelig, slik er Gud Siva's uransakelige natur. Aum.

 

2.

Siva's tilhengere tror alle at herren Siva er Gud, hvems ubegrensede natur av kjærlighet, Parashakti, er en fundamental substans av ren bevissthet som beveger seg gjennom alle former som energi, tilstedeværelse, kunnskap og lykkesalighet. Aum.

 

3.

Siva's tilhengere tror alle at herren Siva er Gud, hvems ubegrensede natur er den primale sjel, den suverene Mahadeva, Parameshvara, forfatter av Vedaene og Agamaene, skaperen, vedlikeholderen og ødeleggeren av alt som eksisterer. Aum.

 

4.

Siva's tilhengere tror alle at herren Ganesha Mahadeva, sønn av Siva-Shakti, er den man dyrker før nye oppgaver eller tilbedelse påbegynnes. Hans herredømme er nådig. Hans lov er rettferdig. Rettferdighet er hans sinn. Aum.

 

5.

Siva's tilhengere tror alle at Karttikeya Mahadeva, sønn av Siva-Shakti, er den kraft hvems nåde opphever alle uvitenhetens lenker. En yogi i tilbedelse av Murugan, sittende i lotus stilling — sannelig, i slik selvbeherskelse faller sinnet til ro. Aum.

 

6.

Siva's tilhengere tror alle at våre individuelle sjeler er skapt av herren Siva -og er identisk til hans egen. Denne endelige identiteten lar seg realisere av sjelene når anava's lenker, som er karma og maya, brytes ved hans nåde. Aum.

 

7.

Siva's tilhengere i de tre verdener tror alle at virkeligheten består av: et materielt plan (Bhuloka), hvor sjelene pådrar seg fysiske legemer; det subtile plan (Antarloka), hvor sjelene pådrar seg astrale legemer, det kausale plan (Sivaloka), hvor alle sjeler eksisterer i deres lys legemer. Aum.

 

8.

Siva's tilhengere tror alle på loven om Karma, altså at man høster resultatene av sine handlinger — samt at sjelen fortsetter å reinkarnere inntil vår karma er oppløst og Moksha, befrielsen, er nådd. Aum.

 

9.

Siva's tilhengere tror alle på utførelsen av charya, et liv i selvbeherskelse,, kriya, tempel tilbedelse, samt yoga, som leder til Parasiva ved nåden til en levende satguru — er absolutt nødvendig for å bringe frem Jnana. Visdommen. Aum.

 

10.

Siva's tilhengere tror alle at et absolutt onde ikke finnes. Ondskap har intet opphav-- med unntak av uvitenhet som er et onde i seg selv. Saivite Hinduer er omsorgsfulle og vet at det tross alt ikke eksisterer hverken rett eller galt. Alt er Siva's vilje. Aum.

 

11.

Siva's tilhengere tror alle at religion er det harmoniske samarbeidet mellom de tre verdener og at denne harmonien kan skapes- gjennom tilbedelse i templet hvor vesener fra de tre verdenene kommuniserer. Aum.

 

12.

Siva's tilhengere tror alle på Panchakshara Mantra, de fire hellige ordlydene "Namasivaya" som Saivismens fundamentale og essensielle mantra. Hemmeligheten bak Namasivaya røpes alltid fra riktige lepper på korrekt tidspunkt. Aum.

 


 

Trosbekjennelse

Gud Siva er ubegrenset kjærlighet og transcendental virkelighet.

Anne Sivamayam, Satyame Parasivam (bekjennelsen på Tamil).

itRn5
EditRe gion10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisering av troen
ion7


 
 
EditR

The Pancha Nitya Karmas

Pancha Nitya Karmas betyr "de fem permanente plikter". Disse tradisjonelle religiøse forpliktelsene, hvis utført korrekt, fører individet nærmere vår Gud Siva's hellige føtter og oppfyller den grunnleggende tjenesten til vår religion og oss selv. Disse er listet nedenfor:

1.

Upasana: Tilbedelse i tempel eller ved privat alter
Våre kjære barn får opplæring i daglig tilbedelse ved familiens private alter-rom. Her lærer de ritualer, disipliner, chanting, yoga øvelser- samt religiøse studier. Barna lærer trygghet gjennom å praktisere privat eller i templet. De lærer trygghet ved å ta i bruk den tradisjonelle drakten — som bringer frem det åndelige og forbereder barna på lykkesalig meditasjon.

 

2.

Utsava: Hellige dager
Våre kjære barn opplæres til å delta i hinduistiske festivaler og helligdager, enten i sine hjem eller i templet. De lærer å smake på gleden ved kjærlig kommunikasjon med Gud på slike gode høytider. Utsava inkluderer fasting og besøk av templet på mandag og fredag, samt at andre helligdager overholdes.

 

3.

Dharma: Et liv i selvbeherskelse.
Våre kjære barn lærer å leve et liv i pliktoppfyllelse og god oppførsel. De lærer å bli uselviske i sin tankegang og alltid sette sin neste først. De lærer respekt for sine foreldre, eldre, swamier og de som følger den åndelige loven. Spesielt ahimsa vektlegges som betyr å aldri påføre levende vesener mental, følelsesmessig eller fysisk skade. På denne måten tilintetgjør man sin karma.

 

4.

Tirthayatra: Pilegrimsferd.
Våre kjære barn blir kjent med pilegrimsreisenes verdier, en plikt som utføres minst en gang i året for darshan fra hellige personer, til templer eller andre hellige steder-- både nære og fjerne. De lærer å forbli urokkelige ved å sette verdslige sysler til siden -og gjøre Gud, gudene og guruene til livets eneste mål under pilegrimsferden.

 

5. Samskara: Overgangsriter
Våre kjære barn læres opp til og observere de ulike sakramenter som markere og helliggjør deres overganger i livet. De lærer å holde tradisjonen levende ved å feire riter som omhandler fødsel, navngiving, barbering av hodet, første inntak av mat, hull i ørene, første læresetning, bryllup og død.Yamaer og Niyamaer:
Hinduismens moralske codex


De ti yamaer (påbud som bygger god karakter):

1.

Ikkevold, ahimsa: Aldri skade andre ved tanke, ord eller handling

2.

Sannhet, satya: Ikke drive løgn eller bryte sine løfter

3.

Ikke stjele, asteya: Ikke stjele, lyste etter (andres rikdom) eller sette seg i gjeld.

4.

Åndelig oppførsel, brahmacharya: Kontrollere sitt begjær ved å forholde seg sølibat når man er ugift. Noe som leder til trofasthet i ekteskapet.

5.

Tålmodighet, kshama: Ikke utøve intoleranse ovenfor andre eller forholde seg utålmodig i (negative) situasjoner.

6.

Stabilitet, dhriti: overkomme ustabilitet, frykt, rådløshet og flyktige forandringer.

7.

Medfølelse, daya: overkomme hensynsløshet, råskap og kalde følelser mot andre vesener

8.

Ærlighet, oppriktighet, arjava: Avstå fra alle former for juks og uærlighet.

9.

Moderat apetitt, mitahara: Ikke spise for mye eller for lite. Heller ikke konsumere kjøtt, fisk, fugl eller egg.

10.

Renhet, shaucha: Unngå urenheter i kropp, sinn og ord.De ti niyamaer

1.

Anger, hri: Forholde seg ydmyk og vise anger når man har gjort noe galt

2.

Tilfredsstillelse, santosha: Søke glede og lykke i livet.

3.

Deling, dana: Dele og gi uten omtanke for at man skal motta noe igjen.

4.

Tro, astikya: Ha sterk tro på Gud, Gudene, guru og veien til opplysning.

5.

Tilbedelse av herren, Ishvbarapunjana: kultivere tro ved daglig bønn og tilbedelse.

6.

Lytte til skriftene, siddhanta shravana: Studere læresetningene og lytte til de vise ved
templet.


7.

Bevissthet, mati: Utvikle åndelig viljestyrke og intellekt etter veiledning fra en guru.

8.

Hellige løfter, vrata: Avlegge hellige løfter. Trofast etterfølge regler og målsetninger.

9.

Vokalisering, japa: chante mantra daglig.

10.

Selvbeherskelse, tapas: utføre sadhana, botsøvelse, tapas og offer.

 

egion8 EditRegion5
 
 
EditRe

Om forfatteren

Satguru Sivaya Subramuniyaswami [1927-2001]
Satguru Sivaya Subramuniyaswami [1927-2001] ble født i California, USA - og innviet i sannyas i 1949 av Yogaswami, Sri Lankas største Guru. En arkitekt for den moderne hindu renessansen og satguru for 2.5 millioner tamilske Saiviter; Gurudeva etablerte det første hindu kirkesamfunnet i Amerika, samt tidsskriftet «Hinduism Today» og bygget det eneste aadheenam tempel i sten fir Siva i vesten. Templet ble bygget på Kauai, en øy ved Hawaii. Hand etterfølger og guru for den saivitiske siddhanta yoga ordenen og Kailasa Parampara er satguru Bodhinatha Veylanswami. Disse oppsummeringene er hentet fra Gurudeva's fantastiske bok-trilogi: Master Course, et daglig studie av Hindu filosofi, kultur og metafysikk i 365 leksjoner. Besøk www.gurudeva.org for mer informasjon.

gion9 EditReg ion4
 
 

Copyright © Siddhanta Publications. All rights reserved.