Kući | Forum | Linkovi | Potpišite se u knjigu posetilaca
| Kontaktirajte nas
 
Šaivitske Hinduističke Religije
 

Kratak pregled uverenja i običaja stotina miliona ljudi širom sveta
koji slede šaivitsku hinduističku religiju i štuju Gospoda Šivu kao Najvišeg Boga

Edit


Regio
SUVERENJA
n4
 


1.

Svi obožavaoci Šive VERUJU da je Gospod Šiva Bog čije Apsolutno Biće, Parašiva, prevazilazi vreme, oblik i prostor. Jogi nečujno izjavljuje: ''To nije ovo. To nije ono.'' Vaistinu, tako nedokučiv Bog je Bog Šiva. Om.

 

2.

Svi obožavaoci Šive VERUJU da je Gospod Šiva Bog čija suštinska priroda ljubavi, Parašakti, predstavlja osnovu, prvobitnu sadržinu ili čistu svest koja se rasprostire kroz sve oblike i pojave kao energija, postojanje, znanje i blaženstvo. Om.

 

3.

Svi obožavaoci Šive VERUJU da je Gospod Šiva Bog čija suštinska priroda je Prvobitna Duša, Vrhovni Mahadeva, Paramešvara, koji je stvorio Vede i Agame, tvorac, održavalac i razoritelj svega što postoji. Om.

 

4.

Svi obožavaoci Šive VERUJU u Mahadevu Gospoda Ganešu, sina Šive-Šakti, i prvo treba njemu da se pomole pre početka bogosluženja ili bilo kakvog rada. Njegov način vladanja je samilostan. Njegov zakon je pravedan. Pravda je sam njegov um. Om.

 

5.

Svi obožavaoci Šive VERUJU u Mahadevu Kartikeju, sina Šive-Šakti, čiji vel milosti raskida ropstvo neznanja. Sa telom ukočenim u položaju lotosa, jogi obožava Murugana. Tako obuzdan, njegov um postaje spokojan. Om.

 

6.

Svi obožavaoci Šive VERUJU da je svaka duša stvorena od strane Gospoda Šive i da je istovetna sa Njim, kao i da će sve duše u potpunosti spoznati tu istovetnost kada Njegovom milošću bude uklonjeno robovanje anavi, karmi i maji. Om.

 

7.

Svi obožavaoci Šive VERUJU da postoje tri sveta: gruba ravan – Buloka, u kojoj duše prisvajaju fizička tela; suptilna ravan – Antarloka, u kojoj duše preuzimaju astralna tela; i kauzalna ravan – Šivaloka, u kojoj duše prebivaju u svom samosjajećem obliku. Om.

 

8.

Svi obožavaoci Šive VERUJU u zakon karme – da čoveku moraju da se vrate posledice svih postupaka i događaja koje je prouzrokovao – i da svaka duša nastavlja da se reinkarnira (ponovo utelovljuje) sve dok sve karme nisu razrešene i uklonjene i dok nije dostignuta mokša, oslobođenje. Om.

 

9.

Svi obožavaoci Šive VERUJU da su sprovođenje čarje, čestitog načina života, krije, bogosluženja u hramu i joge, koja vodi ka Parašivi milošću živućeg satgurua, apsolutno neophodni za sticanje đnane, mudrosti. Om.

 

10.

Svi obožavaoci Šive VERUJU da ne postoji suštinsko zlo. Ne postoji uzrok zla, ukoliko se ne pretpostavi da je njegov uzrok samo neznanje. Šaivitski hinduisti su iskreno saosećajni, pošto znaju da u krajnjoj liniji ne postoje ni dobro ni zlo. Sve je Šivina volja. Om.

 

11.

Svi obožavaoci Šive VERUJU da je religija harmonično zajedničko funkcionisanje tri sveta i da ta harmonija može da bude ostvarena putem bogosluženja u hramu, tokom kojeg bića iz sva tri sveta mogu da komuniciraju. Om.

 

12.

Svi obožavaoci Šive VERUJU u Pančakšara Mantru, to jest u pet svetih slogova ''Namašivaja'', kao u osnovnu i suštinsku mantru šaivizma.

 


 

SVEČANA IZJAVA VEROVANJA:

Bog Šiva je Imanentna Ljubav i Transcendentna Istina.

Anbe Šivamajam, Satjame Parašivam (svečana izjava vere na tamilskom jeziku).

EditRe gion10EditRe gion10
Edit


Reg
OBIČAJI
ion7


 
 
EditR

Panča Nitja Karme

Panča Nitja Karme znači ''pet stalnih dužnosti''. Ove tradicionalne religijske obaveze, kada se propisno sprovode, dovode čoveka u blizinu svetih stopala našeg Uzvišenog Boga Šive i ispunjavaju osnovnu dužnost koju imamo prema svojoj religiji i sebi samima. Evo njihovog objašnjenja:.

1.

Upasana: Bogosluženje u kućnom svetilištu i hramu
Deca se podučavaju svakodnevnom bogosluženju u porodičnoj sobi sa oltarom – obredima, disciplini, duhovnim pesmama, jogama i religijskom izučavanju. Ona uče da su zaštićena zahvaljujući pobožnosti i molitvi u kući i u hramu, i pri tom nose tradicionalnu nošnju, podstiču u sebi ljubav prema Božanskom i pripremaju svoj um za spokojnu meditaciju.

 

2.

Utsava: Praznici
TDeca se podučavaju da učestvuju u hinduističkim svetkovinama i praznicima u svom domu i u hramu. Uče da budu srećna zahvaljujući nežnoj prisnoj vezi sa Bogom prilikom tih blagotvornih proslava. Utsava uključuje post, odlazak u hram ponedeljkom ili petkom, i obe ležavanje ostalih blagdana..

 

3.

Darma: Čestit život
Deca se podučavaju da se u životu pridržavaju dužnosti i lepog ponašanja. Uče se da budu nesebična tako što će pre svega brinuti o drugima, biti puni poštovanja prema roditeljima, starijima i svamijima, slediti božanski zakon, a naročito ahimšu (ahimsa), mentalno, emotivno i fizičko nepovređivanje svih stvorenja. Na taj način se rešavaju karmi.

 

4.

Tirtajatra: Hodočašće
TDeca se uče značenju i važnosti hodočašća i barem jednom godišnje se vode na daršan (darshan) svetih ljudi, hramova i mesta, bilo da su oni blizu ili daleko. Deca uče da budu nevezana i nepristrasna, tako što odlažu u stranu svetovne stvari i tokom ovih putovanja se usredsređuju isključivo na Boga, Bogove i gurue.

 

5. Samskara: Običaji vezani za etape života
Deca se podučavaju da se pridržavaju mnogih obreda koji obeležavaju i osvećuju nove etape njihovog života. Uče da budu tradicionalna putem proslavljanja svečanosti rođenja, dobijanja imena, brijanja glave, prvog čvrstog obroka, bušenja ušiju, početka obrazovanja, punoletstva, venčanja i smrti.Jame i Nijame:
Hinduistički kodeks ponašanja


Deset uzdržavanja, JAME

1.

Nepovređivanje, ahimša: Ne nauditi drugim bićima mišlju, rečju ili delom.

2.

Istinoljubivost, satja: Uzdržavati se od laganja i izneveravanja obećanja.

3.

Neprisvajanje ničeg tuđeg, asteja: Ne krasti, ne zavideti i ne zaduživati se.

4.

Bogougodno ponašanje, bramačarja: Obuzdavati požudu putem čednosti dok se ne stupi u brak, što vodi ka vernosti u braku.

5.

Postojanost, driti: Prevazići manjak izdržljivosti, strah, neodlučnost i prevrtljivost.

6.

Strpljenje, kšama: Suzbiti netrpeljivost prema ljudima i nestrpljenje u bilo kakvim okolnostima.

7.

Saosećanje, daja: Nadvladati ružna i bezdušna osećanja prema svim bićima.

8.

Čestitost, iskrenost, arđava: Uzdržavati se od obmanjivanja i nanošenja nepravde.

9.

Umeren apetit, mitahara: Ne jesti previše, i ne jesti meso, ribu, živinu ni jaja.

10.

Čistoća, šauča: Izbegavati nečistoću tela, uma i govora.Deset praksi, NIJAME

1.

Kajanje, hri: Biti smeran i pokazati stid zbog rđavih dela.

2.

Zadovoljnost, santoša: Težiti u životu ka radosti, vedrini i spokojstvu..

3.

Davanje, dana: Plaćati svoje troškove i velikodušno davati bez pomišljanja na nagradu.

4.

Vera, astikja: Čvrsto verovati u Boga, Bogove, gurua i stazu koja vodi ka prosvetljenosti.

5.

Štovanje Gospoda, Išvarapuđana: Negovati pobožnost putem svakodnevnog bogosluženja i meditacije.

6.

Posvećivanje pažnje svetim spisima, sidanta šravana: Proučavati verske pouke i slušati mudre osobe iz svoje duhovne loze.

7.

Saznavanje: Unapređivati duhovno htenje i intelekt uz guruovo vođstvo.

8.

Sveti zaveti, vrata: Verno izvršavati religijske zavete, propise i običaje.

9.

Usmeno ponavljanje, đapa: Svakodnevno ponavljati mantre.

10.

Uzdržljivost, tapas: Sprovoditisadanu, pokoru, tapas i prinošenje žrtve.

 

egion8 EditRegion5
 
 
EditRe

O autoru

Satguru Šivaja Subramunijasvami (1927-2001)
Gurudev se rodio u Kaliforniji, a u sanjasu (sa 1949. godine inicirao Jogasvami, najveći mudrac Sri Lanke. Začetnik savremene renesanse hinduizma i satguru za 2,5 miliona tamilskih šaivita, Gurudev je osnovao prvi hinduistički hram u Americi, pokrenuo časopis ''Hinduizam Danas'' i izgradio na Zapadu jedini adinam Šivin hram sav od kamena, na havajskom ostrvi Kauai. Njegov naslednik i guru Šiva Sidanta Joga Reda i Kelaša Parampare (duhovne loze) je Satguru Bodinata Vejlansvami. Ovaj sažeti pregled izvučen je iz Gurudevove izvanredne ''Trilogije o izvornoj stazi'', namenjene za svakodnevno proučavanje hinduističke filozofije, kulture i metafizike u 365 lekcija. Posetite www.gurudeva.org.


This translation was by Alexander-Laxman Puri from Serbia as his loving contribution.gion9
EditReg ion4
 
 

Copyright © Siddhanta Publications. All rights reserved.