Home | Forum | Links | Guest Book | Contact Us
 
 

EA Summary of the Beliefs and Practices Of Hundreds of Millions Worldwide
Who Follow the Saivite Hindu Religion And Worship Lord Siva as Supreme God
n3

EditRe


gio
T H E    B E L I E F S
n4
 
Ed

Maha Gotra Sidha
Semaya Hindu Siwa
Kangenganin


1.

Ngenganin Sang Hyang Siwa mina kadi Ida Sang Hyang Widi Wasa (ISWW), sane tanpa tepi, Parama Siwa, sane ngungkulin kala, rupa, tur desa

 

2.

Ngenganin Sang Hyang Siwa mina kadi Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane nerbeyang sarining asih, Para Sakti, sane pinaka dasar, sari mautama, kaweruhan sujati, kepradnyanan, lan kerahajengan.

 

3.

Ngenganin Sang Hyang Siwa mina kadi Ida Sang Hyang Widi Wasa, sukmaksat urip pinih ageng, Mahadewa, Parameswara, sane ngardining Weda, agama, tur sane ngaryanang, miara, lan mrelina sekancan sane wenten.

 

4.

Ngenganin ring Dewa Ganesha, putran Ida Siwa Sakti, ring Ida I range patut mamuja ka pertama, sadereng ngawitin sekancan puja muang karya

 

5.

Ngenganin ring Mahedewa Kartika, putran Ida Siwa Sakti, sane mapaice panugrahan anggen ngicalang kapetengan manah.

 

6.

Ngenganin indik sarwa urip kekardining olih Sang Hyang Siwa, tur atman sekancan urip pateh sekadi Ida. Inding kapatehan niki, jagi kauningan oleh sarwa uripe, yang tali karma tur bayang bayang maya kapegatang sangkan panurahan Ida.

 

7.

Ngenganin ring kawentenan tri buana: ring Bhurloka sarwa urip marupa wadag, ring Antarloka (Bhwahloka) sarwa urip marupa teja, tur ring Siwaloka (Swahloka) sarwa urip nenten malih madue rupa riantukan sampun memukti, nunggal ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

 

8.

Ngenganin ring indik awig-awig karma pala, sapa sira ja patut manggihang ala-alu sekadi pelaksanan ipun, punika mawinan atmane molihang palekadang ping akeh ngantos sami hutang ipun ketaur, wusan punika wawu pacang ngamolihan moksah.

 

9.

Ngenganin ring indik ngalaksanayang “karya”, makardi sana patut, “kriya”, ngaturang bakti ring pura, tur mayoga, jagi nujuang pemargi mangguhin Parama Siwa, saking piteket Guru sujati, pinih kasaratang mangda molihin jnana , kawicaksanan.

 

10.

Ngenganin indik tan wenten sane kaon saking ngawit

 

11.

Ngenganin indik agama ingih punika kepangusan tur kesarengan pakaryan tri buana tur indik puniki prasida kekaryanang majalaran mapuja ring pura, mangda katiga buana punika pada atep.

 

12.

Ngenganin indik “Pancaksara Mantra”, inggih punika limang ucap sane suci “Nama Siwaya”, minakadi matra Siwa sane pinih arep tur pinih mautama.

 


 

Affirmation of Faith:

Mesatya ring Srada

Anbe Sivamayam, Satyame Parasivam (Affirmation in Tamil).

itRn5
EditRe gion10 gion10
Ed


itReg
T H E    P R A C T I C E S
ion7


 
 
EditR
Tata Laksana
The Pancha Nitya Karmas

Pancha Nitya Karmas means "five constant duties." These traditional religious obligations, when properly performed, bring one close to the holy feet of our Great God Siva and fulfill the basic obligation we owe to our religion and ourselves. They are listed below.

1.

Upasana: Mamuja
Astiti bakti ring pura tur ngelaksanayang puja, shadana, japa, tur melajahang kasucian. Nyalanang nitya karma yadnya atawa meaturan sewai-wai, ring paumahan tur ring pura, pikenoh ipun pacang ngamolihan suecan Ida Sang Hyang Widi tur metragiang manah lakar ngelaksanang petapan utawi miyasa.

 

2.

Utsava: Dina Suci
Ngerauhin ring piodalan Siwa ring paumahan muang ring pura, lantur ring Guru Puja, ngusahayang mangda ketelebang manah ring Ida Sang Hyang Widi pageh ring pengrauh dina-dina suci punika. Utsawa inggih punika puasa tur lunga ke pura ring dina Sukra, dina suci Hindu.

 

3.

Dharma: Kepatutan
Melaksana sane patut nganutin awig-awing Dharma inggih punika ngamiletin peplajahan Kural Suci, yatna-yatna mangda meraga suci ngantos pawiwahan, nganutin Dharma Istri katiba ring para istri tur Dharma Purusa katiba ring para lanang. Makardi sana patut ring manah, ujar, tur pelaksana.

 

4.

Tirthayatra: Nyegara Gunung
Pinih kaon ring a yusa, para bakta Siwa mangda ngerahuin pura, sanu doh utawi sane nampek. Ring tepengan puniki mangda pekayunan ring idik sekalane kalaliang, manah sami manda katelebang ring Ida Sang Hyang Widi.

 

5. Samskara: Manusa Yadnya
Samskara inggih punika yadnya sane kamargiang angen peminget tur pamayuh ring paled kauripan iraga. Sane kabawos upacara puniki luir ipun upacara ring pelekadan, mangan sane ka pertama, ngawit aguron-guron, mawiwaha, ngaben, muang pediksan.Yama muang Niyama
Hinduism's Code of Conduct

Yama – Sane patut kamergiang olih para bakta Siwa

1.

Tan wenang nyakitin wong lian ring pikayun, ujar lan ring pelaksana.

2.

Tan wenang linyok tur nitya wecana.

3.

Tan wenang mepandung, iri, tur mapiutangan.

4.

Patut mulat sarira, meraga suci yang kari bajang/teruna tur satya ring rabi yang sampun mapawiwahan.

5.

Tan patut melaksana tanpa rungu ring wong lian miwag runtag.

6.

Pageh ring kayun, micalang kayun tan wani, micalang keneh sane sangsaya.

7.

Micalang kayun sane tan metolihan, himsa, tur tanpa wirasa ring sarwa urip.

8.

Tan purun ngelarang winaya singid, tur melaksana sane tan patut.

9.

Tan mangan akeh, tan mangan iwak, mina, sarwa satu, lan ndog.

10.

Tan purun ngeletehin wadag, pikayun, lan ujar.NIYAMAS — Parisolah para bakta Siwa

1.

Tan bangga tur kimur rinng manah yang melaksana sane tan patut.

2.

Ngerereh kegargitan lan kesuciap kauripan.

3.

Medana lan mapitulung tanpa mikayunin pewales.

4.

Sayuwakti ngenganin ring Ida Sang Hyang Widi, para Dewa, Guru tur pamargi ngamolihan kediatmikan.

5.

Mebakti senangken sarahina nangge pura tur metap.

6.

Melajah pepelajahan suci tur mirengan sabda saking para guru sane wicaksana.

7.

Numbuhang pikayun suci lan kepradnyanan saking pituduh guru.

8.

Naur rna (piutang urip), ngelaksanang pitutuh nganggen pikayun sane sayuwakti.

9.

Nguncarang mantra suci senangken sarahina.

10.

Ngelaksanayang sadhana, naur laku ala, metapa, lan meyadnya.

 

egion8 EditRegion5
 
 
EditRe

About the author

Satguru Sivaya Subramuniyaswami [1927-2001]
Gurudeva was born in California and initiated into sannyas in 1949 by Yogaswami, Sri Lanka’s greatest sage. An architect of the modern Hindu renaissance and satguru to 2.5 million Tamil Saivites, Gurudeva established the first Hindu church in America, founded Hinduism Today magazine and built the only aadheenam and all-stone Siva temple in the West, on Kauai, an island in Hawaii. His successor and guru of the Saiva Siddhanta Yoga Order and Kailasa Parampara is Satguru Bodhinatha Veylanswami. These summaries are drawn from Gurudeva’s remarkable Master Course Trilogy, a daily study of Hindu philosophy, culture and metaphysics in 365 lessons. Visit www.gurudeva.org.

gion9 EditReg ion4
 
 

Copyright © Siddhanta Publications. All rights reserved.